Program / Teme

 

    Petak 28. rujna 2018.

 

12.00

Registracija polaznika

15.00-15.15

Otvaranje kongresa

 

Voditelj sekcije: Srđan Novak, Mislav Radić

15.15-15.30

Srđan Novak

Gigantocelularni arteritis

15.30-15.45

Mislav Radić

Raynaudov sindrom – zašto ga je važno prepoznati

15.45-16.00

Mislav Cerovec

Rani artritis

16.00-16.30

Sponzorirano predavanje – Eli Lilly

16:00 – 16:15 Baricitinib - inhibitor janus kinaze 1 (JAK1) i JAK2 - prof.dr.sc. Srđan Novak

16:15 – 16:30 Olumiant (baricitinib) u kliničkoj praksi - prof.dr.sc Tatjana Kehler

JAK inhibitori: nova terapijska mogućnost u liječenju pacijenata s reumatoidnim artritisom

16.30-17.00

Pauza za kavu
17.00-17.15

Nina Gubarev

Surviving sepsis guidelines – aktualne smjernice

17.15-18.00

Radionica
Radovan Radonić

Acidobazni status uz bolesnički krevet

18.00-18.30

Sponzorirano predavanje – Abbott

prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr. med.

FreeStyle Libre sustav – novi način praćenja glikemije u oboljelih od šećerne bolesti

19.00

Koktel dobrodošlice

 

 

    Subota 29. rujna 2018.

 

 

Voditelji sekcije: Luka Zaputović, Ante Anić

 

08.30-09.00

Ante Anić

Fibrilacija atrija – state of the art

 

09.00-09.15

Daniel Lovrić

Interpretacija nalaza ehokardiografije

 

09.15-09.30

Alen Ružić

Moderna farmakoterapija popuštanja srca

 

09.30-09.45

Luka Zaputović

Nove ESC smjernice za STEMI

 
09.45-10.15

Debata
Tomislav Letilović, Daniel Lovrić

Treba li nam baš svaki stent?

 
10.15-10.45 

Sponzorirano predavanje – Medicopharmacia

Davor Radić, dr. med.

HCV – na putu prema eliminaciji

Prof. dr. sc. Sandra Milić, dr. med.

Nove HCV EASL smjernice u praksi

Doc. dr. sc. Anna Mrzljak, dr. med.

Novosti u terapiji HBV – koncept TAF

Nova terapija virusnih hepatitisa

10.45-11.15

Pauza za kavu

 
 

Voditelji sekcije: Silva Zupančić Šalek, Ivan Gornik

 
11.15-11.30

Ana Marija Alduk

Intervencijska radiologija – Mogućnosti u liječenju periferne vaskularne bolesti

 
11.30-11.45

Martina Pavletić Peršić

Prevencija kontrastne nefropatije

 
11.45-12.15

Debata
Silva Zupančić Šalek, Marko Nikolić, moderator Ivan Gornik

NOAK vs varfarin – treba li nam još varfarin i kada?

 
12.15-13.00

Radionica
Ivana Pavlić Renar

Šećerna bolest za nedijabetologe

 
13.00-13.30

Sponzorirano predavanje – Boehringer Ingelheim

Prof. dr sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr med.

Moderni pristup liječenju šećerne bolesti tipa 2

 
13.30-15.00

Pauza za ručak

Razgledavanje postera

 
 

Voditelji sekcije: Nadira Duraković, Ivan Gornik

 
15.00-15.30

Jana Kogler

Terapija boli za ne-eksperte – state of the art

 
15.30-16.15

Radionica
Nadira Duraković

Anemije: racionalni pristup

 
16.15-16.30

Sandra Kinda

Zbrinjavanje hematoloških bolesnika u općim bolnicama i uloga liječnika obiteljske medicine

 
16.30-17.00

Sponzorirano predavanje – Berlin Chemie Menarini

doc. dr. sc. Tomislav Jakljević

Urična kiselina i hiperuricemija - Ima li o tome kakvih novosti u ESH / ESC Smjernicama 2018. za liječenje hipertenzije ? 

 
17.00-17.30

Pauza za kavu

 
17.30-18.00

Sponzorirano predavanje – Boehringer Ingelheim

Prof. dr. Neven Tudorić

Novosti u liječenju KOPB – GOLD 2018 (KOPB)

Dr. Jasna Tekavec Trkanjec

Kako prepoznati i liječiti idiopatsku plućnu fibrozu (IPF)

 
18.00-18.45

Radionica 

Marko Jakopović

Što sa zaduhom kad isključimo popuštanje srca i KOPB

 
18.45-19.15

Debata
Zlata Ožvačić, Sandra Milić

Statiniu terapiji NASH-a: ima li koristi?

 

 

 

   Nedjelja 30. rujna 2018.

 

 

Voditelji sekcije: Stjepko Pleština, Darko Kaštelan

08.30-09.00

Stjepko Pleština
Dijagnostika malignih bolesti – state of the art

09.00-09.45

Radionica
Tina Dušek, Darko Kaštelan

Praktični pristup najčešćim bolestima štitnjače

09.45-10.15

Debata

Irena Hrstić, Davor Štimac

Helicobacter pylori

10.15-10.30

Sponzorirano predavanje – Medis Adria

Prof.dr.sc. Marija Glasnović, dr.med.

Liječenje upalnih/reumatskih bolesti reproduktivne dobi

10.30-11.00

Pauza za kavu

 

Voditelji sekcije: Davor Štimac, Anna Mrzljak

11.00-11.30

Marko Jakopović

Checkpoint inhibitori: imunoterapija koja mijenja ishod – state of the art

11.30-11.45

Sponzorirano predavanje – AbelaPharm

Dr. med. Matea Majerović

S. Boullardii – antidiaroik s probiotičkim djelovanjem

12.00-12.15

Iva Košuta

Što o transplantaciji solidnihi organa trebaju znati svi liječnici

12.15-12.30

Anna Mrzljak

Emergentna zoonoza - Hepatitis E virusna infekcija

12.30-12.45

Robert Likić

Pretjerujemo li u liječenju starijih bolesnika

12.45-13.00

Ivan Gornik

Protokol za ambulantno liječenje duboke venske tromboze

13.00-13.15

Dubravka Bosnić

Holistički vs. tehnicistički pristup u medicini

13.15-13.45

Proglašenje i prezentacija najboljih postera

14,00

Zatvaranje kongresa

 

PREUZMITE PROGRAM